Tyxo.bg counter

Термопомпен бойлер - топла вода от въздуха!

Снабден с термопомпа, бойлерът Discovery използва калориите от хладния въздух на околната среда, за да затопли водата. - Чиста, безплатна и неизчерпаема енергия за Вашия комфорт!

Discovery може да бъде монтиран вътре (в гараж, перално помещение, мазе) или навън (тераса, двор). Капацитетът от 200 л вода позволява обслужване нуждите от битова гореща вода на семейства от 2 до 6 човека. С този продукт френската фирма Атлантик демонстрира своя опит и способността си да създава енергийно-ефективни продукти, опазващи околната среда.

Термопомпените бойлери могат да бъдат закупени с кредит енергийна ефективност с право на получаване на безвъзмездна помощ.

Увеличете снимката

До 80% икономия на електрическа енергия!

 

Икономия - ВЪЗДУХ: безплатен и неизчерпаем енергиен източник

Термопомпи | Термопомпени уредби

Термопомпеният бойлер Discovery произвежда топла вода от безплатен енергиен източник - въздуха - благодарение на своята вградена термопомпа. Консумирайки минимално количество електричество, тази термопомпа извлича количество топлина от въздуха и го увеличава, за да затопли водата. За всеки 1 kW изразходвана енергия, бойлерът Discovery създава от 2 до 5.2 kW. С Discovery постигате до 80% икономия на енергия на година.

По своите параметри (икономичност) и цена, термопомпеният бойлер се явява като възможен заместител на слънчевата инсталация.

Елементи на Discovery

  • производител: Atlantic, Франция
  • pdf Изтеглете брошура

Предимства и характеристики

Термопомпи | Термопомпени уредби

КомфортЕкологияИкономичност

Комфорт

Бойлерът Discovery може да покрие нуждите от топла вода на 2 до 6 човека. Термопомпата работи при температури до 5оС. При по-ниски температури се включва електрическият нагревател, за да осигури постоянен комфорт.

Ефективност

Внимателно подбраните компоненти осигуряват висока ефективност на термопомпата:

  • Възможност за затопляне на водата до 65оС.
  • Благодарение на кондензатора няма контакт между топлата вода и охладителната течност. Това предотвратява и риска от наслояване на ръжда.
  • Термопомпеният бойлер Discovery притежава сертификати за качество NF Electricite и СЕ.

Лесен монтаж

  • По време на монтаж не е необходима работа по охладителната верига. Нужно е единствено свързването на електрическите и хидравлични връзки. Процедурата е много по-лесна от монтажа на соларна инсталация. Лесното управление и системата за засичане на възможни грешки позволяват безпроблемна експлоатация и поддръжка.
  • Бойлерът Discovery е снабден с таймер. Това позволява точната настройка на времето за затопляне на водата и лесно управление на количеството използвана енергия.
  • Малък по размер продукт, подходящ за монтаж в гаражи, перални помещения, мазета или навън благодарение на защитените от замръзване връзки и защитата от директна слънчева светлина.

Ценова листа

Наименование Мярка Цена лв с ДДС
Термодинамичен бойлер Discovery, 200 литра бр.

Промоционална цена: 1999.00 (само сега намаление от 860 лв!)

сертификат CENF сертификат

 

Характеристика Бойлер
с капацитет
200 l
Размери (mm, вис./диам./дълб.) 1585/575/605
Тегло (kg) 83
Капацитет на резервоара по DIN 4753 (l) 200
Обем, загряван от ел. нагревателя (l) 150
Налягане на водата (bars) 8
Електрозахранване (V/Hz) 230 ~/50
Максимална обща мощност, консумирана от уреда (W) 1500
Средна мощност консумирана от термопомпата (W) 500
Консумация на енергия на бойлера (W) 1500
Обхват на температурата на водата от термопомпата (°C) 38 - 65
Температурен обхват на работа на ел. нагревателя (°C) -15 - +5
Дебит на въздуха (m3/h) 350
Шум на 1 m (dB(A)) 48
Тип газ (0.85Kg/2.7mPa) R134a
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
Коефициент на трансформация (COP) съгласно LICE 103 - 15* 2.3
Коефициент на полезно действие (КПД) при 30°C, 70% влажност, 51°C темп. на водата 4.1
Номинално ниво на покритие при 15°C до 51°C вода, засмукан въздух при 15°C, 70% влажност (%) 58
Номинално ниво на покритие при 30°C, 70% влажност, 51°C темп. на водата (%) 76
Време на затопляне на водата от термопомпата от 15 до 50°C според LICE 103 - 15° (h) 6.30
Време на затопляне на водата от термопомпата от 15 до 50°C до 30°C, 70% влажност (h) 4.20
Време на затопляне на водата от ел. нагревателя (15 - 65°C) (h) 5.20
Максимално количество вода при 40°C (нагласено при 65°C) - термопомпа (l) 380
Максимално количество вода при 40°C (нагласено при 65°C) - ел.нагревател (l) 300